Spotkanie z Ewą Mańkowską-Grin wokół notesów do czytania z serii „Żydowscy obywatele Krakowa”

Data publikacji: 21 listopada 2022

Spotkanie z Ewą Mańkowską-Grin wokół notesów do czytania z serii „Żydowscy obywatele Krakowa” odbyło się 20 listopada o godz. 16 w Fabryce Emalia Oskara Schindlera przy ul. Lipowej 4 w Krakowie.
Celem publikacji cyklu notesów wydawnictwa EMG „Żydowscy obywatele Krakowa” (t. 1: „Żydowscy obywatele Krakowa”, t. 2: „Sztuka i kultura”, t. 3: „Kuchnia i kultura”, t. 4: „Kobiety”, t. 5: „Miejsca i ludzie”) jest – z konieczności fragmentaryczne i subiektywne – ukazanie portretów polskich Żydów, którzy mieszkali i pracowali w Krakowie lub w inny sposób byli z nim związani, przyczyniając się do rozwoju polskiej kultury. Postacie te, często zapomniane, są symbolami ponad sześćdziesięciotysięcznej niegdyś społeczności zaangażowanej w rozwój naszego miasta.
Barbara Sadurska rozmawiała z Ewą Mańkowską-Grin nie tylko o opracowanych przez nią notesach, lecz także o dziedzictwie krakowskich Żydów, stereotypach w relacjach polsko-żydowskich oraz planach wydawniczych na przyszłość.

 

Udostępnij

 POWRÓT