Joanna Orska

Zajmuje się krytyką literacką, przede wszystkim związaną z poezją. Literaturoznawczyni. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Literatury Polskiej po 1918 roku. Autorka książek : „Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce” (2004) i „Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006” (2006).

 

Książki tego autora

 

Republika poetów